قسمت دوم تاریخ و جزئیات آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه در سال تحصیلی 2022 -2021

قسمت دوم تاریخ و جزئیات آزمونهای یوس دانشگاه های ترکیه در سال تحصیلی 2022 -2021

۲۷ اسفند ۱۳۹۹

           
  دانشگاه فرات الازیغ:

 

تاریخ آزمون: 1400/03/09 ساعت 14:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/02 الی 1400/02/26

لینک ثبت نام آزمون: https://fuyos.firat.edu.tr/register

هزینه آزمون: 300 لیر

تعداد سؤال: 80  زمان: 110 دقیقه

اعتبار آزمون: 1 سال

(تداخل روز آزمون با آزمون یوس 2021 دانشگاه ارزروم تکنیک)

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه پاموککاله دنیزلی:

 

تاریخ آزمون: 1400/04/16 ساعت 15:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/26 الی 1400/03/07

بررسی ثبت نام ها: 1400/03/10 الی 1400/03/10

اعلام نتایج: 1400/05/04

بازه زمانی انتخاب رشته: 1400/05/09 الی 1400/05/22

بررسی انتخاب رشته ها: 1400/05/23 الی 1400/06/03

اعلام نتایج انتخاب رشته: 1400/06/05

بازه زمانی ثبت نام قطعی: 1400/06/15 الی 1400/06/26

بازه زمانی انتخاب رشته دوم: 1400/06/30 الی 1400/07/03

بررسی انتخاب رشته ها: 1400/07/05 الی 1400/07/21

اعلام نتایج انتخاب رشته: 1400/07/26

هزینه آزمون: 350 لیر

مرکز آزمون: فقط دنیزلی

(تداخل با آزمون یوس 2021 دانشگاه کارادنیزتکنیک)

------------------------------------------------------------------------

   دانشگاه جمهوریت سیواس:

 

تاریخ آزمون: 1400/03/15 ساعت 10:00

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/02 الی 1400/02/31

لینک ثبت نام آزمون: https://cuyos.cumhuriyet.edu.tr/

اعلام نتایج: 1400/04/04

هزینه آزمون: 250 لیر

زبان آزمون: ترکی، انگلیسی، عربی، روسی

مراکز آزمون: استانبول، آنکارا،سیواس، وان، قاضی آنتپ، ایران-تبریز

(تداخل با آزمون آنلاین یوس 2021 دانشگاه الوداغ)

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه آدیامان:

 

تاریخ آزمون: 1400/03/19

(سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهند شد.)

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه دوملوپینار کوتاهیا:

 

تاریخ آزمون اول (آنلاین): 1400/01/21 ساعت 11:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون اول: 99/12/18 الی 1400/01/13

لینک ثبت نام آزمونها: https://yos.dpu.edu.tr/

لینک دریافت کارت ورود به جلسه: https://yos.dpu.edu.tr/

اعلام نتایج آزمون اول: 1400/02/02

اعتراض به نتایج آزمون اول: 1400/02/06 الی 1400/02/07

تاریخ آزمون دوم (آنلاین-حضوری): 1400/03/15 ساعت 11:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون دوم: 1400/02/06 الی 1400/03/02

اعلام نتایج آزمون دوم: 1400/04/11

اعتراض به نتایج آزمون دوم: 1400/04/14 الی 1400/04/15

تاریخ آزمون سوم (آنلاین): 1400/06/06 ساعت 11:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام آزمون سوم: 1400/04/14 الی 1400/05/24

اعلام نتایج آزمون سوم: 1400/06/12

اعتراض به نتایج آزمون سوم: 1400/06/15 الی 1400/06/16

بازه زمانی ثبت نام قطعی: 1400/04/14 الی 1400/08/06

هزینه آزمون: 300 لیر

آزمون اول این دانشگاه در مراکز ترکیه-کوتاهیا و آذربایجان-باکو در مراکز دارای رایانه برگزار خواهد شد و با دوربین ضبط خواهد شد.

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه علاالدین کیقباد آلانیا-آنتالیا:

 

تاریخ آزمون اول: 1400/03/10 ساعت 13:00

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/16 الی 1400/02/31

اعتراض به سؤالات آزمون: 1400/03/10 الی 1400/03/12 (ساعت 8:30 الی 17:30)

اعلام نتایج: 1400/03/14 ساعت 17:30

اعتراض به نتایج آزمون: 1400/03/14 الی 1400/03/19 (ساعت 8:30 الی 17:30)

تاریخ آزمون دوم: 1400/04/20 ساعت 13:00

بازه زمانی ثبت نام: 1400/03/17 الی 1400/04/11

اعتراض به سؤالات آزمون: 1400/04/21 الی 1400/04/23 (ساعت 8:30 الی 17:30)

اعلام نتایج: 1400/04/25 ساعت 17:30

اعتراض به نتایج آزمون: 1400/05/04 الی 1400/05/08 (ساعت 8:30 الی 17:30)

تاریخ آزمون سوم: 1400/06/13 ساعت 13:00

بازه زمانی ثبت نام: 1400/06/03 الی 1400/06/11

اعتراض به سؤالات آزمون: 1400/06/15 الی 1400/06/16 (ساعت 8:30 الی 17:30)

اعلام نتایج: 1400/06/19 ساعت 17:30

اعتراض به نتایج آزمون: 1400/06/22 الی 1400/06/24 (ساعت 8:30 الی 17:30)

شروع انتخاب رشته: 1400/05/11 الی 1400/05/15

اعلام نتایح انتخاب رشته: 1400/05/22

بازه زمانی ثبت نام قطعی: 1400/05/25 الی 1400/05/29

اعلام ظرفیت های خالی: 1400/06/03

تعداد سؤال: 80 زمان: 120 دقیقه

زبان آزمون: ترکی، انگلیسی، عربی، روسی، فارسی

هزینه آزمون: 400 لیر

مراکز آزمون: آلانیا، استانبول، آنکارا، ازمیر، هاتای، آذربایجان، ایران-تهران

(تداخل با آزمون یوس 2021 دانشگاه مرسین)

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه گیرسون:

 

تاریخ آزمون: 1400/04/09 ساعت 13:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: 1400/02/11 الی 1400/03/28

صدور برگه های ورود به جلسه: 1400/03/31 الی 1400/04/09

اعلام نتایج آزمون: 1400/04/19

هزینه آزمون: 50 دلار

تعداد سؤال: 80

زبان آزمون: انگلیسی-ترکی

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه حاجت تپه آنکارا:

 

بازه زمانی ثبت نام انتخاب رشته: 1400/03/10 الی 1400/04/11

اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای مصاحبه: 1400/04/26

بازه زمانی مصاحبه: 1400/05/04 الی 1400/05/08

اعلام نتایج قبولی­ ها: 1400/05/14

بازه زمانی ثبت ­نام قطعی: 1400/06/09 الی 1400/06/12

آزمون های مورد قبول:
SAT
: حداقل نمره کل ۱۲۰۰ از ۱۶۰۰
ACT: حداقل نمره ۲۵ از ۳۶
نمره دیپلم پذیرفته نخواهد شد.

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه آنادولو اسکیشهیر:

 

تاریخ آزمون یوس و تومر (آنلاین): 1400/03/08

بازه زمانی ثبت­ نام: 1400/01/12 الی 1400/02/28

لینک ثبت نام آزمون: https://anasis.anadolu.edu.tr/#/extendedlogin?type=genel

اعلام نتایج اولیه آزمون: 1400/03/14

بازه زمانی انتخاب­ رشته: 19/03/1400 الی 30/03/1400

اعلام نتایج انتخاب ­رشته: 1400/04/04

بازه زمانی ثبت­ نام قطعی: 1400/04/07 الی 1400/04/18

اعلام نتایج یدک اول: 1400/04/21 الی 1400/05/08

اعلام نتایج یدک دوم: 1400/05/11 الی 1400/05/29

هزینه آزمون: ۱۵۰ لیر

تعداد سؤال: 40  زمان: 60 دقیقه

(تداخل با تاریخ آزمون یوس ۲۰۲۱ دانشگاه کاستامونو)

------------------------------------------------------------------------

   دانشگاه کاستامونو:

 

تاریخ آزمون: 1400/03/08 ساعت 13:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت­ نام: 1400/01/13 الی 1400/02/13

لینک ثبت نام آزمون: http://kuyos.kastamonu.edu.tr/

صدور برگه­ های ورود به جلسه: 1400/02/17

مراکز آزمون:کاستامونو، آنکارا،آنتالیا، بورسا، ارزروم، اسکی شهیر، قاضی آنتپ، استانبول، ازمیر، ترابزون

هزینه ۳۰۰ لیر

سایر اطلاعات متعاقبا اعلام خواهند شد.

------------------------------------------------------------------------

    دانشگاه ستکی کوچمان موغلا:

 

 

تاریخ آزمون: 1400/02/28 ساعت 11:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت­ نام: 1400/01/18 الی 1400/02/01

صدور برگه­ های ورود به جلسه: 1400/02/17

مرکز آزمون: موغلا

تعداد سؤال: 80 زمان: 90 دقیقه

هزینه ۳۰۰ لیر-۸۰ دلار

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه کارابوک:

 

تاریخ آزمون اول: 1400/03/07

بازه زمانی ثبت­ نام: 1400/02/11 الی 1400/02/31

اعلام نتایج اولیه آزمون: 1400/03/11

اعتراض به نتایج آزمون: 1400/03/12 الی 1400/03/13

بازه زمانی انتخاب ­رشته: 1400/03/14 الی 1400/03/17

اعلام نتایج انتخاب­ رشته: 1400/03/19

بازه زمای ثبت­ نام قطعی: 1400/03/24 الی 1400/03/26

تاریخ آزمون دوم: 1400/04/11

بازه زمانی ثبت­ نام: 1400/03/25 الی 1400/04/07

اعلام نتایج اولیه آزمون: 1400/04/14

اعتراض به نتایج آزمون: 1400/04/15 الی 1400/04/16

بازه زمانی انتخاب ­رشته: 1400/04/17 الی 1400/04/20

اعلام نتایج انتخاب­ رشته: 1400/04/21

بازه زمانی ثبت ­نام قطعی: 1400/04/22 الی 1400/04/25

تاریخ آزمون سوم: 1400/05/15

بازه زمانی ثبت نام: 1400/04/23 الی 1400/05/12

اعلام نتایج اولیه آزمون: 1400/05/18

اعتراض به نتایج آزمون: 1400/05/19

بازه زمانی انتخاب ­رشته: 1400/05/20 الی 1400/05/24

اعلام نتایج انتخاب­ رشته: 1400/05/25

بازه زمانی ثبت­ نام قطعی: 1400/05/26 الی 1400/05/29

تاریخ آزمون چهارم: 1400/06/12

بازه زمانی ثبت ­نام: 1400/05/26 الی 1400/06/09

اعلام نتایج اولیه آزمون: 1400/06/15

اعتراض به نتایج آزمون: 1400/06/16

بازه زمانی انتخاب رشته:  1400/06/17 الی 1400/06/21

اعلام نتایج انتخاب­ رشته: 1400/06/22

بازه زمانی ثبت­ نام قطعی:  1400/06/23 الی 1400/06/26

هزینه آزمون: 300 لیر

تعداد سؤال: 80  زمان: 120 دقیقه

اعتبار آزمون: 1 سال

مراکز آزمون اول: کارابوک،استانبول،مرسین،هاتای

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه اینونو مالاتیا:

 

تاریخ آزمون: 1400/03/29 ساعت 12:00

تاریخ انتشار دفترچه راهنمای آزمون: 1400/01/02

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/02 الی 1400/03/02

لینک ثبت نام آزمون: https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/yospro/kullanici.php?islem=giris

صدور کارت ورود به جلسه: 1400/03/24

انتشار سوالات آزمون: 1400/04/01

اعتراض به سوالات آزمون: 1400/04/01 الی 1400/04/03

بررسی اعتراضات: 1400/04/04 الی 1400/04/09

اعلام نتایج اولیه آزمون: 1400/04/22

اعتراض به نتایج آزمون: 1400/04/22 الی 1400/04/25

بررسی اعتراضات به نتایج: 1400/05/04 الی 1400/05/07

هزینه آزمون: 350 لیر

مراکز آزمون: مالاتیا، آنکارا، استانبول، قاضی آنتپ

(تداخل با آزمونهای یوس 2021 دانشگاه های هارران، ارجیس و اگه)

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه کاتب چلبی ازمیر:

 

بازه زمانی ثبت نام: 99/12/22 الی 1400/03/14

ارزشیابی داوطلبان ثبت­ نامی: 1400/03/17 الی 1400/03/20

ارزشیابی قبولی­های اصلی از سوی کمیسیون: 1400/03/24 الی 1400/03/26

اعلام اسامی قبولی­ها و دعوت به مصاحبه (به جز دندانپزشکی): 1400/04/02

بازه زمانی ثبت نام قطعی ( به جز دندانپزشکی): 1400/04/03 الی 1400/04/21

اعلام نتایج یدک اول (به جز دندانپزشکی): 1400/04/25

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های یدک اول (به جز دندانپزشکی): 1400/04/25 الی 1400/05/08

اعلام نتایج یدک دوم (به جز دندانپزشکی): 1400/05/15

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های یدک دوم (به جز دندانپزشکی): 1400/05/18 الی 1400/05/29

اعلام نتایج یدک سوم (به جز دندانپزشکی): 1400/06/03

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های یدک سوم (به جز دندانپزشکی): 1400/06/05 الی 1400/06/12

بازه زمانی مصاحبه برای دندانپزشکی: 1400/04/10 الی 1400/04/18

اعلام قبولی های دندانپزشکی: 1400/04/23

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های دندانپزشکی: 1400/04/23 الی 1400/05/08

اعلام قبولی های یدک دندانپزشکی: 1400/05/15

بازه زمانی ثبت نام قطعی قبولی های یدک دندانپزشکی: 1400/05/22 الی 1400/06/05

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه اوشاک:

 

تاریخ آزمون: 1400/03/30 ساعت 14:00 (به وقت ترکیه)

مراکز آزمون: اوشاک، آنکارا، قاضی آنتپ، هاتای، استانبول، ازمیر، مرسین، تراکیا، وان

هزینه آزمون: 300 لیر، 60 دلار

سایر اطلاعات متعاقبا اعلام خواهند شد.

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه سلجوق قونیه:

 

تاریخ آزمون: 1400/04/12 ساعت 10:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/16 الی 1400/02/17

هزینه آزمون: 250 لیر

مراکز آزمون: قونیه، استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، وان

تعداد سؤال: 80  زمان: 120 دقیقه

تداخل با آزمونهای یوس 2021 دانشگاه های قاضی آنتپ، جراح پاشا

------------------------------------------------------------------------

   دانشگاه مارمارا استانبول:

 

تاریخ آزمون: 1400/04/13 ساعت 14:00

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/23 الی 1400/03/07

اعلام نتایج: 1400/04/18

بازه زمانی انتخاب رشته: 1400/04/22 الی 1400/04/25

اعلام نتایج انتخاب رشته: 1400/05/08

بازه زمانی ثبت نام قطعی انتخاب رشته مرحله اول: 1400/05/26 الی 1400/05/28

بازه زمانی تکمیل ظرفیت اول: 1400/06/02 الی 1400/06/05

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت اول: 1400/06/10

بازه زمانی ثبت نام قطعی تکمیل ظرفیت اول: 1400/06/16 الی 1400/06/18

هزینه آزمون: 400 لیر

مرکز آزمون: استانبول

------------------------------------------------------------------------

   دانشگاه تورگوت اوزال مالاتیا:

 

تاریخ آزمون: 1400/04/19

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/30 الی 1400/03/28

تداخل با آزمون یوس 2021 دانشگاه استانبول

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه بوزوک یوزگات:

 

تاریخ آزمون: 1400/03/09

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/23 الی 1400/02/31

اعلام نتایج: 1400/03/11

بازه زمانی انتخاب رشته: 1400/04/07 الی 1400/05/08

اعلام نتایج انتخاب رشته: 1400/05/20

هزینه آزمون: 150 لیر

مرکز آزمون: فقط یوزگات

نمره منفی ندارد

اعتبار آزمون: 1 سال

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه اسکندرون تکنیک هاتای:

 

تاریخ آزمون: 1400/03/01 ساعت 10:30 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/30 الی 1400/02/26

اعلام نتایج: 1400/03/11

زمان آزمون:۱۳۰ دقیقه

مرکز آزمون: هاتای (خود دانشگاه)

هزینه آزمون:  ۱۵۰ لیر

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه دوزجه:

 

تاریخ آزمون: 1400/05/29 ساعت 15:00 (به وقت ترکیه)

آخرین مهلت ثبت نام: 1400/04/28

(سایر اطلاعات متعاقبا اعلام خواهند شد)

------------------------------------------------------------------------

  دانشگاه 7 آرالیک کیلیس:

 

تاریخ آزمون اول: 1400/03/01 ساعت 14:00 (به وقت ترکیه)

تاریخ آزمون دوم: 1400/03/22 ساعت 14:00 (به وقت ترکیه)

بازه زمانی ثبت نام: 1400/01/30 الی 1400/02/10

اعلام نتایج: 1400/04/04

بازه زمانی انتخاب رشته: 1400/04/16 الی 1400/04/25

اعلام نتایج انتخاب رشته: 1400/05/14

اعلام تکمیل ظرفیت اول: 1400/06/05

اعلام نتایج یدک تکمیل ظرفیت اول:1400/06/23

------------------------------------------------------------------------