دانشگاه هایی که دانشگاه پاموککاله دنیزلی با نمره یوس2021 آنها پذیرش دانشجو دارد

دانشگاه هایی که دانشگاه پاموککاله دنیزلی با نمره یوس2021 آنها پذیرش دانشجو دارد

۱۱ فروردین ۱۴۰۰

 

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BILIMLERI ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZI ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

 

همچنین این دانشگاه با نمره SAT حداقل نمره 1000 و معدل دیپلم حداقل 12 نیز پذیرش دانشجو دارد.