تاریخ آزمون دانشگاه دولتی فرات برای سال تحصیلی2023_2022

تاریخ آزمون دانشگاه دولتی فرات برای سال تحصیلی2023_2022

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

نام دانشگاه و شهر

 دانشگاه فرات

 شهر: الازیغ

 آزمون ورودی :YOS  

شروع  ثبتنام :  1401/01/18

پایان مهلت ثبتنام: 1401/03/01

تاریخ آزمون : 1401/03/14

هزینه آزمون:500 لیر

مورد تائید وزارت علوم وبهداشت نمیباشد

سنتر آزمون: آنکارا، استانبول،مرسین،هاتای