تاریخ آزمون یوس دانشگاه آدنان مندرس برای سال تحصیلی 2023-2022

تاریخ آزمون یوس دانشگاه آدنان مندرس برای سال تحصیلی 2023-2022

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

نام دانشگاه و شهر

  • دانشگاه آدنان مندرس
  • شهر: آیدین
  • آزمون ورودی :YÖS

شروع  ثبتنام :  1401/01/29

پایان مهلت ثبتنام 1401/02/13

تاریخ آزمون : 1401/04/05

ساعت آزمون : 14:00به وقت ترکیه

مورد تائید وزارت بهداشت وعلوم نمی باشد

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما خصوصی باقی خواهد ماند.

دیدگاه ها

  • هیچ دیدگاهی برای این مطلب وجود ندارد.