لیست دانشگاه های دارای رشته روانشناسی در ترکیه

لیست دانشگاه های دارای رشته روانشناسی در ترکیه

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

نام دانشگاه

شهر

مدت تحصیل

آدیامان

آدیامان

4

آفیون کوجاتپه

آفیون کاراحیصار

4

آکدنیز

آنتالیا

4

آکسارای

آکسارای

4

علاءالدین کیقباد

آنتالیا

4

آماسیا

آماسیا

4

آنادولو

اسکیشهیر

4

مدیپل (خصوصی)

آنکارا

4

آنکارا

آنکارا

4

ییلدیریم بیازیت

آنکارا

4

بیلیم (خصوصی)

آنتالیا

4

آتاتورک

ارزروم

4

آتیلیم (خصوصی)

آنکارا

4

عدنان مندرس

آیدین

4

باغچه شهیر (خصوصی)

استانبول

4

بالیک اسیر

بالیک اسیر

4

باشکنت (خصوصی)

آنکارا

4

بیرونی (خصوصی)

استانبول

4

آبانت عزت بایسال

بولو

4

بورسا تکنیک

بورسا

4

الوداغ

بورسا

4

18 مارت

چاناککاله

4

کاراتکین

چانکری

4

چکوروا

آدانا

4

9 ایلول

ازمیر

4

دوزجه

دوزجه

4

اگه

ازمیر

4

ارجیس

کایسری

4

ارزروم تکنیک

ارزروم

4

عثمان قاضی

اسکیشهیر

4

قاضی

آنکارا

4

قاضی آنتپ

قاضی آنتپ

4

گیرسون

گیرسون

4

حاجت تپه

آنکارا

4

مصطفی کمال

هاتای

4

اینونو

مالاتیا

4

استانبول آیدین (خصوصی)

استانبول

4

بیلگی (خصوصی)

استانبول

4

استانبول مدنیت

استانبول

4

مدیپل

استانبول

4

استانبول

استانبول

4

جراح پاشا

استانبول

4

ایستینیه (خصوصی)

استانبول

4

ازمیر دموکراسی

ازمیر

4

کاتب چلبی

ازمیر

4

کافکاس

کارس

4

کاستامونو

کاستامونو

4

کیریککاله

کیریککاله

4

کوجاایلی

ازمیت

4

کوچ (خصوصی)

استانبول

4

جلال بایار

مانیسا

4

مارمارا

استانبول

4

مرسین

مرسین

4

ستکی کوچمان

موغلا

4

نجم الدین اربکان

کونیا

4

19 ماییس

سامسون

4

اردو

اردو

4

پاموککاله

دنیزلی

4

رجب طیب اردوغان

ریزه

4

ساغلیک بیلیملری

استانبول

4

ساکاریا

ساکاریا

4

سلجوق

کونیا

4

جمهوریت

سیواس

4

سلیمان دمیرل

اسپارتا

4

قاضی عثمان پاشا

توکات

4

ترابزون

ترابزون

4

اوشاک

اوشاک

4

یوزونجو ییل

وان

4

ییلدیز تکنیک

استانبول

4