لیست دانشگاه های دارای رشته معماری در ترکیه

لیست دانشگاه های دارای رشته معماری در ترکیه

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

نام دانشگاه

شهر

مدت تحصیل

آفیون کوجاتپه

آفیون کاراحیصار

4و2

آکدنیز

آنتالیا

4و2

علاءالدین کیقباد

آنتالیا

4

آلتین باش (خصوصی)

استانبول

4

آماسیا

آماسیا

4

مدیپل (خصوصی)

آنکارا

4

آنکارا

آنکارا

4

ییلدیریم بیازیت

آنکارا

4

بیلیم (خصوصی)

آنتالیا

4

آتاتورک

ارزروم

4

آتیلیم (خصوصی)

آنکارا

4

اوراسیا (خصوصی)

ترابزون

4و2

عدنان مندرس

آیدین

4و2

باغچه شهیر (خصوصی)

استانبول

4

باشکنت (خصوصی)

آنکارا

4

بیکنت (خصوصی)

استانبول

4و2

بیرونی (خصوصی)

استانبول

4

بیتلیس ارن

بیتلیس

4

آبانت عزت بایسال

بولو

4و2

بورسا تکنیک

بورسا

4

الوداغ

بورسا

4و2

18 مارت

چاناککاله

4

کاراتکین

چانکری

4

چکوروا

آدانا

4

دجله

دیارباکر

4

9 ایلول

ازمیر

4

دوزجه

دوزجه

4

اگه

ازمیر

4

ارجیس

ارجیس

4

ارزروم تکنیک

ارزروم

4

عثمان قاضی

اسکیشهیر

4

قاضی

آنکارا

4

قاضی آنتپ

قاضی آنتپ

4و2

هارران

شانلی اورفا

4و2

مصطفی کمال

هاتای

4و2

ایگدیر

ایگدیر

4

اینونو

مالاتیا

4

اسکندرون تکنیک

هاتای

4

استانبول آیدین (خصوصی)

استانبول

4و2

بیلگی (خصوصی)

استانبول

4و2

کولتور (خصوصی)

استانبول

4

استانبول مدنیت

استانبول

4

مدیپل (خصوصی)

استانبول

4و2

استانبول تکنیک

استانبول

4

استانبول

استانبول

4

جراح پاشا

استانبول

4

ازمیر دموکراسی

ازمیر

4

کاتب چلبی

ازمیر

4

کافکاس

کارس

4و2

کارابوک

کارابوک

4و2

کارادنیز

ترابزون

4

کاستامونو

کاستامونو

4

کیریککاله

کیریککاله

4

کوجاایلی

ازمیت

4

کونیا تکینک

قونیه

4

دوملوپینار

کوتاهیا

4

مالتپه (خصوصی)

استانبول

4

مارمارا

استانبول

4

مرسین

مرسین

4

ستکی کوچمان

موغلا

4و2

مونزور

تونجلی

4

نجم الدین اربکان

قونیه

4

19 ماییس

سامسون

4و2

پاموککاله

دنیزلی

4

رجب طیب اردوغان

ریزه

4

ساکاریا

ساکاریا

4

سلجوق

قونیه

4و2

جمهوریت

سیواس

4و2

قاضی عثمان پاشا

توکات

 

اوشاک

اوشاک

4و2

ییلدیزتکنیک

استانبول

4

آدیامان

آدیامان

2

سامسون

سامسون

2

آکسارای

آکسارای

2

گیرسون

گیرسون

2

 

دیدگاه خود را بیان کنید

آدرس ایمیل شما خصوصی باقی خواهد ماند.

دیدگاه ها

  • هیچ دیدگاهی برای این مطلب وجود ندارد.