اعلام مراکز دارای ظرفیت برای آزمون 99/12/23 SAT

اعلام مراکز دارای ظرفیت برای آزمون 99/12/23 SAT

۸ آبان ۱۳۹۹

مراکز دارای ظرفیت آزمون SAT:

استانبول

آنکارا

ازمیر

آنتالیا

بورسا

کایسری

مالاتیا

کوجاایلی

تاریخ آزمون:

99/12/23

2021.03.13