بنجامین خنانیشو

بنجامین خنانیشو

  • مدرس کنکور ترکیه
  • 592
بنجامین خنانیشو
  • کارشناس مهندسی صنایع
  • فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت
  • مدرس یوس-هوش
زبان انگلیسی 90%
ریاضیات 100%
روابط اجتماعی 100%
اطلاعات عمومی 90%
ایده پردازی 95%
اجرای ایده 95%
مسئولیت پذیری 100%
انعطاف پذیری 90%
کار تیمی 100%