شایان نجفی

شایان نجفی

  • مدرس کنکور ترکیه
  • 767
شایان نجفی
  • کارشناس ارشد مهندسی برق
  • فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
  • مدرس یوس - درس هندسه
زبان انگلیسی 90%
ریاضیات 100%
روابط اجتماعی 85%
اطلاعات عمومی 90%
ایده پردازی 90%
اجرای ایده 80%
انعطاف پذیری 100%
مسئولیت پذیری 100%
کار تیمی 100%