علی ستاره

علی ستاره

  • مدیر آموزش کنکور ترکیه
  • 2357
علی ستاره
  • کارشناس ارشد MBA
  • فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
  • مدرس یوس (کنکور ترکیه)-ریاضی
زبان انگلیسی 95%
ریاضیات 100%
روابط اجتماعی 94%
اطلاعات عمومی 97%
ایده پردازی 93%
مسئولیت پذیری 100%
اجرای ایده 95%
انعطاف پذیری 98%
کار تیمی 100%