علی ستاره

علی ستاره

  • مدیر آموزش کنکور ترکیه
  • 1628
علی ستاره
  • کارشناس ارشد MBA
  • فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف
  • مدرس یوس (کنکور ترکیه)-ریاضی
زبان انگلیسی 95%
ریاضیات 100%
روابط اجتماعی 100%
اطلاعات عمومی 90%
ایده پردازی 85%
مسئولیت پذیری 100%
اجرای ایده 95%
انعطاف پذیری 100%
کار تیمی 100%