تسهیلات ارزی برای دانشجویان ایرانی

Image ۲۱
اردیبهشت

تسهیلات ارزی برای دانشجویان ایرانی

به اطلاع دانشجویان گرامی مي‌رساند:

درخواست ارز دانشجويي صرفاً جهت دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري كه در دانشگاه‌هاي خارجي مورد تاييد وزارت های علوم و بهداشت ادامه تحصيل مي دهند امكانپذير خواهد بود و ميزان ارز اختصاص يافته به دانشجو ماهانه معادل 1500 يورو جهت دانشجو، همسر و فرزندان (هركدام 500 يورو) و سقف پرداخت شهريه ساليانه 13000 يورو مي باشد. شايان ذكر است برای دانشجويان مذکور كه معافيت تحصيلي ندارند از سوی وزارت خانه‌هاي مربوطه اقدامي صورت نمي پذيرد. لازم به يادآوري است كه اين قبيل دانشجويان موظف به تشكيل پرونده تحصيلي و تاييد گواهي اشتغال به تحصيل و رسيد پرداخت شهريه در سامانه ميخك و بارگذاري مجدد مدارك مذكور در سامانه سجاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا سامانه موحد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تناسب رشته تحصيلي مي‌باشند.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.